Error processing SSI file
Photo gallery - Delias
group 10:  iltis
Photoplate
 
arabuana arabuana Panaia - Central Mountains
  arabuana f.orange Panaia - Central Mountains
  modioensis Weyland Mountains

awongkor awongkor Star Mountains
  hindenburgensis Tabubil - W.P. PNG

bakeri   Arfak Mountains

callista callista Mount Goliath
  callipareia Baliem
  callipulchra Tembagapura
  porquiaensis Porquia - PNG

flavistriga flavistriga Baliem
  ilagensis Ilaga and Beoga
  shounan ? Ilu, Mulia and Ilaga
  subspec.nov Langda

iltis iltis Aroa River - PNG
  leucotera Herzog Mountains
  sibil Abisimil
  bultimensis (=sibil?) Tabubil - W.P. PNG

luctuosa luctuosa Owen Stanley Range - PNG
  mizukamii Porgera, Hagen and Kerowagi
  archboldi Mount Wilhelmenna - Central Mountains
  magoda Weyland Mountains
  kuning Star Mountains
  versicolor Tabubil - W.P. PNG
  gottsi Tembagapura

luteola luteola Ilaga and Sinak
  miyashitai Ilaga, Sinak and Ilu-Mulia

mesoblema   Mount Goliath

raymondi raymondi Panaia - Central Mountains
  ogawai East Panaia
  shirahatai Weyland Mountains

Back Delias